Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi hy vọng bạn thích Trang web, nhưng điều quan trọng là bạn phải đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) trước khi sử dụng Trang web, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn và chi phối việc sử dụng Trang web của bạn.

Giới Thiệu

Chào mừng! Bạn đã đến một trang web DUX.vn – Một website được điều hành bởi UX Việt Nam (“UX”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Mỗi trang web hoặc ứng dụng di động được thiết kế ra để nhận được việc truy cập hoặc sử dụng tự nhiên bằng cách thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hay cách khác.

Các Điều khoản này áp dụng cho các Trang web; và các tính năng tương tác hoặc nội dung tải xuống do DUX sở hữu hoặc kiểm soát, có sẵn thông qua Trang web. Các Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ hoạt động ngoại tuyến nào của DUX (trừ khi được nêu cụ thể). Bạn đồng ý với các Điều khoản này bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VÀ BỊ ÉP BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB.

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY YÊU CẦU RẰNG CÁC TRANH CHẤP CHỈ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG SẮP XẾP (VÀ KHÔNG BẰNG TÒA ÁN) TẠI QUỐC GIA VIỆT NAM .

Trong một số trường hợp, cả Điều khoản này và điều khoản dịch vụ riêng quy định các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho một dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp qua Trang web (“Điều khoản bổ sung”). Trong phạm vi có xung đột giữa các Điều khoản này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào, Điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát trừ khi Điều khoản bổ sung có quy định rõ ràng khác.

Quyền riêng tư: Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi, bao gồm thông tin bạn gửi cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn, được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp vào và là một phần của Điều khoản này. Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu của mình theo Chính sách Bảo Mật của Trang web.

1. Quyền sở hữu dữ liệu trang web

Vật liệu: Các trang web (bao gồm các phiên bản trong quá khứ, hiện tại và tương lai) và tất cả các tài liệu được bao gồm trong hoặc nói cách khác là một phần của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn: hình ảnh; bố cục; bản văn; Nội dung; hướng dẫn; âm thanh; các video; phương tiện kỹ thuật số được cung cấp bằng cách phát trực tuyến (nhưng đặc biệt không bao gồm các giao dịch mua bán online); Bản sao quảng cáo; nhãn hiệu; biểu tượng; Tên miền; tên thương mại; nhãn hiệu dịch vụ và bản sắc thương mại; bất kỳ và tất cả tài liệu có bản quyền (bao gồm mã nguồn và mã đối tượng); “giao diện” của các Trang web; việc biên soạn, lắp ráp và sắp xếp các tài liệu của Trang web; và tất cả các tài liệu khác liên quan đến Trang web (gọi chung là “Tài liệu”) được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi UX, các công ty con hoặc chi nhánh của UX và được bảo vệ khỏi việc sử dụng, sao chép và phổ biến trái phép bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, công khai và các luật khác , các quy tắc, quy định và điều ước quốc tế. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc được UX cấp cho bạn một cách rõ ràng bằng văn bản, không có quyền nào được cấp cho bạn. Bất kỳ và tất cả các quyền sử dụng bất kỳ Tài liệu nào không được cấp rõ ràng cho bạn theo các Điều khoản này theo đây được dành riêng cho UX và / hoặc các thành viên, công ty con, chi nhánh hoặc người cấp phép của UX. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ ảnh hưởng, làm suy yếu hoặc hạn chế theo bất kỳ cách nào quyền của UX trong việc khai thác đầy đủ bất kỳ hoặc tất cả các Tài liệu. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, tranh chấp, thách thức, hỗ trợ hoặc tiếp tay trong việc tranh chấp hoặc thách thức tính hợp lệ hoặc quyền sở hữu của Tài liệu, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm phủ nhận các quyền của UX trong đó hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào và các điều kiện có trong các Điều khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có hoặc yêu cầu bất kỳ quyền nào trong Tài liệu, hoặc hỗ trợ hoặc tiếp tay cho bất kỳ ai khác làm như vậy.

Bản quyền / Thương hiệu: Toàn bộ nội dung của Trang web (bao gồm cả Tài liệu) được đăng ký bản quyền theo luật bản quyền của DMCA (một tổ chức bảo về bản quyền dữ liệu) và / hoặc luật tương tự của các khu vực pháp lý khác. Không giới hạn, DUX sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và nâng cao các Tài liệu trên Trang web. Các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba sở hữu bản quyền đối với nội dung gốc của họ. Các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ trên Trang web là dịch vụ và nhãn hiệu của UX hoặc các công ty liên kết. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của UX, bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng, theo bất kỳ hình thức nào như vậy và tất cả thiện chí liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với UX. Không được sao chép, tái tạo, tải xuống hoặc phân phối các Tài liệu theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của UX, trừ khi và ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Mọi việc sử dụng trái phép Tài liệu đều bị cấm. Bạn đồng ý tuân theo bất kỳ và tất cả các thông báo nhãn hiệu và bản quyền bổ sung, thông tin hoặc hạn chế có trong bất kỳ phần nào của Trang web.

2. Giấy phép của bạn để sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi

Giấy phép: Các trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào sự tuân thủ nghiêm ngặt của bạn với các Điều khoản này, cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, phi thương mại, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng để tải xuống, hiển thị, xem, sử dụng và / hoặc phát một bản sao duy nhất của Tài liệu (không bao gồm mã nguồn và mã đối tượng ở dạng thô hoặc bằng cách khác, trừ khi được cung cấp để truy cập và sử dụng thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn để cho phép hiển thị trên thiết bị của bạn) trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để truy cập Trang web cho mục đích cá nhân, không chỉ sử dụng thương mại; với điều kiện là: (a) bạn giữ nguyên vẹn tất cả các thông báo về nhãn hiệu, bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong Tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được ủy quyền nào mà bạn có thể tạo ra từ Tài liệu; (b) bạn không sử dụng Tài liệu theo cách gợi ý sự liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào của chúng tôi; (c) bạn không sửa đổi Tài liệu; (d) bạn không cho phép hoặc viện trợ hoặc tiếp tay cho bất kỳ bên thứ ba nào (cho dù vì lợi ích của bạn hay không) để: (i) sao chép hoặc điều chỉnh mã nguồn hoặc mã đối tượng của phần mềm, HTML, JavaScript hoặc mã lập trình khác của Sites; hoặc (ii) thiết kế đối chiếu, dịch ngược, lắp ráp ngược, sửa đổi hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào mà Trang web tạo ra để tạo ra các trang web của họ hoặc bất kỳ phần mềm nào hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Trang web; và (e) bạn không chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào để thao túng Tài liệu theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng trên Trang web.

Các hoạt động bị cấm: Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không: (a) sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, máy quay, máy quét hoặc bất kỳ công nghệ khai thác dữ liệu nào khác hoặc quy trình tự động hoặc thủ công để theo dõi, lưu vào bộ nhớ cache, khung, mặt nạ, trích xuất dữ liệu từ, sao chép hoặc phân phối Tài liệu (ngoại trừ có thể là kết quả của trình duyệt Internet chuẩn hoặc công cụ tìm kiếm); (b) không tuân theo các hướng dẫn được cung cấp trên Trang web trong tệp “robots.txt” hoặc cơ chế tương tự (trong phạm vi bạn cung cấp các dịch vụ công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn cho công chúng); Bạn cũng sẽ không (c) sửa đổi, đóng khung, tái sản xuất, lưu trữ, bán, cho thuê, cho thuê, trao đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, xuất bản bằng bản in ra giấy hoặc phương tiện điện tử, thực hiện công khai, hiển thị, phổ biến, phân phối, phát sóng, truyền lại, lưu hành tới bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, hoặc sử dụng Tài liệu theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào trừ khi được các Điều khoản này hoặc cho phép cụ thể mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DUX. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ Tài liệu nào có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với DUX và đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào như vậy, chúng tôi sẽ được hưởng một lệnh cấm cùng với bất kỳ biện pháp xử lý nào khác có sẵn theo pháp luật hoặc công bằng.

3. Thông tin bạn gửi

Nội dung Người dùng: Trang web có thể cung cấp cho bạn và những người khác cơ hội tham gia vào các diễn đàn, blog, bảng tin và các chức năng giao tiếp khác (gọi chung là “Diễn đàn người dùng”) và có thể cung cấp cho bạn cơ hội, thông qua các tính năng đó hoặc bằng cách khác, để gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền phát nội dung và tài liệu tới DUX hoặc các Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, ảnh, bài viết, cuộc thăm dò, âm nhạc, video, bản ghi âm, đồ họa máy tính, hình ảnh, dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”).

Điều khoản Áp dụng cho Nội dung Người dùng: Trừ khi được mô tả khác trong Chính sách Bảo mật đã đăng của chúng tôi, hoặc thỏa thuận khác trên các Trang web mà bạn cung cấp Nội dung Người dùng của mình, bạn đồng ý rằng Nội dung Người dùng của bạn sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và sẽ không được trả lại. Bạn đồng ý rằng bạn: (i) sở hữu các quyền đối với Nội dung Người dùng mà bạn gửi và quyền cấp tất cả các quyền và giấy phép trong các Điều khoản này; hoặc (ii) bạn có tất cả các quyền và giấy phép cần thiết từ (các) chủ sở hữu của các quyền này để tham gia vào các Điều khoản này và cấp cho DUX những giấy phép này. Theo yêu cầu của s, bạn sẽ cung cấp cho DUX mọi tài liệu, chứng minh hoặc bản phát hành cần thiết để xác minh sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này. Bạn cũng thừa nhận rằng Internet có thể bị vi phạm bảo mật và nên biết rằng việc gửi Nội dung người dùng hoặc thông tin khác có thể không an toàn và bạn nên cân nhắc điều này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho DUX.

Giấy phép DUX cho Nội dung Người dùng: Bạn cấp cho quyền không hạn chế, vô điều kiện, không độc quyền, không giới hạn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, vĩnh viễn và miễn phí bản quyền và giấy phép lưu trữ, sử dụng, sao chép, phân phối, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, giấy phép phụ, hiển thị, thực hiện, truyền, xuất bản, phát sóng, sửa đổi, định dạng lại, dịch, lưu trữ, lưu trữ, bộ nhớ cache hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung Người dùng của bạn cho bất kỳ mục đích nào dưới mọi định dạng; trên hoặc thông qua bất kỳ phương tiện, phần mềm, công thức hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển; và với bất kỳ công nghệ hoặc thiết bị nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển và để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá giống nhau. Bạn cũng đồng ý rằng được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi đến Trang web hoặc , cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm và hoặc các dịch vụ sử dụng Nội dung Người dùng đó; hoặc tạo các bài báo thông tin dựa trên hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và không có bất kỳ hình thức bồi thường nào. Bạn cũng cấp cho quyền vô điều kiện và vĩnh viễn để sử dụng và khai thác tên, tính cách và sự tương đồng của bạn có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào và liên quan đến bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ hay khoản bồi thường nào đối với bạn. Bạn cũng cấp cho quyền cấp phép phụ và cho phép người khác thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho theo các Điều khoản này; và mỗi bên thứ ba như vậy sẽ được hưởng lợi từ các quyền và giấy phép được cấp cho theo các Điều khoản này. Bạn cũng cho phép xuất bản Nội dung Người dùng của bạn ở định dạng có thể tìm kiếm được mà người dùng Trang web và Internet có thể truy cập. Trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân mà bạn có thể có đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi, ngay cả khi Nội dung Người dùng đó được sửa đổi hoặc thay đổi theo cách không được bạn đồng ý.

Nghĩa vụ của DUX về Nội dung Người dùng: Bạn đồng ý rằng DUX không có nghĩa vụ sàng lọc trước, giám sát hoặc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của bạn đối với Nội dung người dùng của bạn nhưng có quyền bảo vệ và thực thi các quyền được cấp phép của nó đối với Nội dung người dùng của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng DUX sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào, nhưng có thể xem xét, giám sát, hiển thị, chấp nhận hoặc khai thác bất kỳ Nội dung Người dùng nào và / hoặc bất kỳ khu vực nào trên Trang web nơi người dùng truyền hoặc đăng Nội dung Người dùng hoặc giao tiếp với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn phần bình luận, phần quảng cáo, bảng thông báo hoặc các diễn đàn người dùng khác. DUX có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa, chỉnh sửa, phân phối, di chuyển, chặn quyền truy cập, định dạng lại, chỉnh sửa, thay đổi, bóp méo, loại bỏ hoặc từ chối khai thác Nội dung Người dùng mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý; tuy nhiên, với điều kiện là DUX bảo lưu quyền xử lý Nội dung của Người dùng trên Trang web hoặc trên một số phần nhất định của Trang web, như nội dung được lưu trữ theo hướng của người dùng mà DUX sẽ không thực hiện quyền kiểm soát biên tập ngoại trừ việc thực thi các quyền của bên thứ ba và các hạn chế về nội dung được quy định trong Nội quy Diễn đàn Người dùng của chúng tôi khi thông báo về những vi phạm đó được chuyển đến sự chú ý của DUX.

DUX không chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng. Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố hoặc thông tin khác có trong Nội dung Người dùng được cung cấp trên Trang web là của (các) tác giả hoặc (các) nhà phân phối tương ứng chứ không phải của DUX. Chúng tôi không xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy.

Bạn thừa nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng xem Nội dung Người dùng trên Trang web, DUX không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý phát sinh theo luật liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu, phỉ báng, quyền riêng tư hoặc tục tĩu hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác. Nội dung Người dùng đã đăng có thể không được chúng tôi duy trì trên Trang web trong bất kỳ khoảng thời gian nào, chúng tôi có thể xóa nó theo quyết định của mình và bạn không có quyền truy cập hoặc kiểm soát bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn cung cấp. Bạn đồng ý và hiểu rằng DUX không có nghĩa vụ phải sử dụng Nội dung Người dùng và bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự cân nhắc hoặc bồi thường nào cho Nội dung Người dùng của bạn hoặc cho bất kỳ hành vi khai thác nào.

Nghĩa vụ của Bạn về Nội dung Người dùng: Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung Người dùng. Vì DUX có thể không sàng lọc trước Người dùng Nội dung, bạn chịu trách nhiệm pháp lý về việc người khác tiếp xúc với bất kỳ nội dung xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm nào trong Nội dung Người dùng.

Việc đệ trình Sản phẩm bị Cấm: DUX không chấp nhận các bài gửi không được yêu cầu cho các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ. Mục đích của chúng tôi là tránh khả năng xảy ra hiểu lầm trong tương lai khi các dự án do DUX phát triển hoặc thay mặt cho DUX (cho dù nội bộ hay bên thứ ba) có thể giống với ý tưởng hoặc tài liệu sáng tạo của họ. Do đó, vui lòng không thực hiện bất kỳ đệ trình không mong muốn nào như vậy đến DUX thông qua các Trang web, bao gồm cả thông qua Diễn đàn người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định thực hiện bất kỳ hành động gửi không mong muốn nào như vậy, theo đây bạn sẽ cấp cho DUX quyền và giấy phép như thể đó là Nội dung Người dùng như đã nêu cụ thể ở trên.

4. Đăng ký tài khoản

Một số khu vực nhất định của Trang web có thể yêu cầu đăng ký hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để tham gia vào các tính năng nhất định, chẳng hạn như Diễn đàn người dùng của chúng tôi, để nhận bản tin hoặc cập nhật hoặc để truy cập Tài liệu nhất định hoặc đăng Nội dung người dùng. Quyết định cung cấp thông tin này hoàn toàn là tùy chọn; tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp thông tin đó, bạn có thể không truy cập được vào Tài liệu hoặc Nội dung người dùng nhất định hoặc tham gia vào một số tính năng nhất định của Trang web. Khi bạn cung cấp thông tin cho Trang web, bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ, đồng thời bạn đồng ý duy trì và cập nhật kịp thời thông tin của mình để giữ thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Nếu bạn đăng ký trên Trang web và / hoặc tạo hồ sơ cá nhân, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, nếu có, và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng tư cách thành viên của mình hoặc bất kỳ quyền thành viên nào . Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bí mật của mật khẩu của bạn, nếu có, và tài khoản của bạn, và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn (hoặc thiết bị truy cập Internet khác, nếu có) để những người khác có thể không truy cập vào phần được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web sử dụng toàn bộ hoặc một phần tên của bạn. DUX có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc từ chối bạn truy cập theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo và không có trách nhiệm pháp lý.

Hơn nữa, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác mà bạn nhận thấy.

5. Diễn đàn người dùng và quy tắc nội dung người dùng

Với tư cách là người dùng của các Trang, bạn đồng ý rằng các Quy tắc Nội dung Người dùng và Diễn đàn Người dùng này (“Quy tắc”) ở đây để giúp bạn hiểu hành vi được mong đợi của các cá nhân tham gia Diễn đàn Người dùng và những người cung cấp Nội dung Người dùng. Việc bạn tham gia Diễn đàn Người dùng và việc bạn cung cấp Nội dung Người dùng phải tuân theo tất cả các Điều khoản, bao gồm cả các Quy tắc này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, giám sát và sàng lọc tất cả Nội dung Người dùng được gửi đến các Trang web và có thể bỏ qua bất kỳ Nội dung Người dùng nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm các Quy tắc này hoặc Điều khoản hoặc mà chúng tôi thấy có thể bị phản đối. Vui lòng tuân theo các Quy tắc này khi bạn tải lên bất kỳ Nội dung Người dùng nào:

 • Nội dung Người dùng phải là của bạn: Tất cả Nội dung Người dùng phải là bản gốc của bạn, không được sao chép từ tác phẩm của người khác và bạn phải có tất cả các quyền đối với Nội dung Người dùng; HOẶC, tất cả những người đã đóng góp theo bất kỳ cách nào hoặc có bất kỳ quyền nào đối với Nội dung Người dùng của bạn hoặc xuất hiện trong Nội dung Người dùng theo cách khác đã cấp cho bạn quyền tải lên và phân phối Nội dung Người dùng trên Trang web và các nơi khác.
 • Không có hình ảnh hoặc hình ảnh của bất kỳ ai ngoài bạn, bạn bè và gia đình của bạn: Nếu bạn chọn tải ảnh lên Trang web, liên kết đến video được nhúng hoặc bao gồm các hình ảnh khác của người thật, hãy đảm bảo rằng họ là của bạn hoặc của bạn và ai đó bạn biết – nhưng chỉ với sự cho phép rõ ràng của họ để gửi nó và nếu điều đó một người là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán nơi họ sinh sống, với sự cho phép rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Nếu bạn gửi ảnh thú cưng của người khác, bạn phải được chủ sở hữu thú cưng cho phép.
 • Bạn không được mạo danh người hoặc tổ chức khác
 • Hãy hành động một cách thích hợp: Thể hiện bản thân bằng cách tự thể hiện cá nhân không xúc phạm. Hãy tôn trọng ý kiến ​​và nhận xét của người khác để chúng tôi có thể tiếp tục xây dựng Diễn đàn người dùng cho mọi người cùng thưởng thức. Nếu bạn cho rằng Nội dung người dùng của mình có thể xúc phạm ai đó hoặc khiến ai đó xấu hổ, thì rất có thể nội dung đó sẽ xảy ra và nội dung đó không thuộc về Trang web. Nghiêm cấm việc chửi bới, châm ngòi, quấy rối, theo dõi, đăng bình luận xúc phạm, công kích cá nhân, buôn chuyện hoặc các hành động tương tự. Nội dung Người dùng của bạn không được đe dọa, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác. Nội dung Người dùng của bạn không được bao gồm bất kỳ nhận xét tiêu cực nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc phỉ báng, vu khống, khiếm nhã, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, khiêu dâm, khiêu dâm, dâm ô , khiêu dâm, lạm dụng, có hại, đe dọa hoặc quấy rối. Bạn không được xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ người nào, bao gồm đăng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm về một người mà không có sự đồng ý của người đó hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về người dùng của Trang web.
 • Không tải lên tài liệu của bên thứ ba: Nội dung Người dùng của bạn không được chứa bất kỳ biểu trưng, ​​cụm từ hoặc nhãn hiệu hiển thị nào hoặc các tài liệu bên thứ ba khác. Không sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào thuộc về người khác và chuyển nó thành của riêng bạn. Điều này bao gồm bất kỳ nội dung nào mà bạn có thể đã tìm thấy ở những nơi khác trên Internet.
 • Không sử dụng Diễn đàn Người dùng cho mục đích thương mại: Nội dung Người dùng của bạn không được quảng cáo hoặc quảng bá một sản phẩm hoặc dịch vụ, ngoài sản phẩm hoặc dịch vụ của DUX. Bạn không được sử dụng Nội dung Người dùng của mình để gạ gẫm hoặc quyên tiền cho bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào (kể cả các tổ chức từ thiện), bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc cho một kim tự tháp hoặc kế hoạch tiếp thị nhiều tầng khác.
 • Không liên hệ với những người dùng khác không muốn được liên hệ: Bạn không được liên hệ với bất kỳ ai đã yêu cầu không được liên hệ. Bạn không được liên hệ ngoài ý muốn với bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích thương mại nào; trong số những điều khác, bạn không được gửi email cho những người sử dụng Trang web chưa cho biết bằng văn bản rằng có thể chấp nhận liên hệ với họ về các dịch vụ, sản phẩm hoặc lợi ích thương mại khác.
 • Không tải lên Nội dung Người dùng không phù hợp hoặc bất hợp pháp: Nội dung Người dùng của bạn không được quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Nội dung Người dùng của bạn không được quảng cáo bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm bất hợp pháp nào, hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào mà việc bán bị cấm hoặc hạn chế bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Nếu ai đó có thể phải ngồi tù vì thực hiện hành động do Nội dung người dùng của bạn đề xuất, đừng tải lên hoặc đăng hành động đó. Nếu bạn tải lên hoặc đăng Nội dung người dùng bất hợp pháp hoặc vi phạm luật hiện hành, chúng tôi có quyền thực hiện hành động mà chúng tôi cho là thích hợp, theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc báo cáo bạn với cơ quan chính phủ thích hợp.
 • Không bạo lực hoặc tàn ác với động vật: Nội dung Người dùng của bạn không được quảng bá bạo lực hoặc tàn ác với động vật hoặc mô tả cách thực hiện một hành động bạo lực hoặc tàn ác.
 • Trung thực và không xuyên tạc bản thân hoặc Nội dung người dùng của bạn: Không mạo danh bất kỳ người, người dùng hoặc công ty nào khác hoặc tải lên hoặc đăng Nội dung người dùng mà bạn biết là sai, gian lận, lừa đảo, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với một người hoặc công ty. Những người khác đang xem. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng Diễn đàn người dùng để trao đổi thông tin và nội dung và thảo luận với các thành viên khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Diễn đàn Người dùng là một diễn đàn công cộng và Nội dung Người dùng mà bạn đăng trên Diễn đàn Người dùng sẽ có thể truy cập và xem được bởi những người dùng khác.
 • Không đăng thông tin cá nhân (ví dụ: họ và tên, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác hoặc thông tin liên hệ).
 • Không chia sẻ thông tin cá nhân của người khác. Nội dung Người dùng của bạn không được tiết lộ địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số thẻ tín dụng của người khác hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên hệ hoặc mạo danh cá nhân đó hoặc có bản chất cực kỳ cá nhân.
 • Không làm hỏng Trang web hoặc máy tính của bất kỳ ai. Nội dung Người dùng không được tải lên vi-rút, ngựa Trojan, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống máy tính nào. Bạn không được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống máy tính nào hoặc phần không công khai của Trang web hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bất cứ lúc nào bằng chứng về các quyền được đề cập ở trên trong các phần bắt đầu từ “Nội dung người dùng phải là của bạn”, “Không có hình ảnh hoặc hình ảnh của bất kỳ ai ngoài bạn và bạn bè và gia đình của bạn” và “Không tải lên tài liệu của bên thứ ba ”ở hình thức được chúng tôi chấp nhận. Việc không cung cấp bằng chứng đó, nếu được yêu cầu, có thể dẫn đến việc Nội dung Người dùng được đề cập sẽ bị xóa khỏi Trang web.

6. Tương tác và tranh chấp của người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác của mình với những người dùng khác của Trang web, cho dù trực tuyến hay ngoại tuyến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát hoặc tham gia vào các tranh chấp giữa bạn và những người dùng khác. Thực hiện ý thức chung và khả năng phán đoán tốt nhất của bạn trong các tương tác của bạn với người khác, khi bạn gửi hoặc đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác, và trong tất cả các hoạt động trực tuyến khác.

7. Đặt hàng Sản phẩm và Dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ nhất định để mua trên Trang web. Nếu bạn đặt hàng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, theo đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên. Bạn cần có thẻ tín dụng hợp lệ (ngoại trừ trường hợp chúng tôi cho phép mua hàng bằng thẻ quà tặng, mã khuyến mại hoặc giảm giá, hoặc các hình thức thanh toán tương tự), có toàn quyền sử dụng, để gửi đơn đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Trang web. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán nào khác trừ khi bạn có tất cả các ủy quyền hợp pháp cần thiết để làm như vậy. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch của mình, bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn. Bằng cách gửi thông tin đó, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các giao dịch do bạn thực hiện hoặc thay mặt bạn để mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Trang web. Bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp những người khác hành động với hoặc không có sự cho phép của bạn sử dụng thẻ tín dụng của bạn để mua hàng trên Trang web. Một số sản phẩm nhất định mà bạn mua và / hoặc tải xuống trên hoặc thông qua các Trang web có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung được cung cấp cho bạn tại thời điểm mua hoặc tải xuống đó.

8. Các mặt hàng có sẵn để tải xuống

(a) Nếu bạn mua các mặt hàng có thể tải xuống từ các Trang web cấu thành hoặc bao gồm nội dung phương tiện kỹ thuật số (“Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số”), bao gồm nhưng không giới hạn, tải xuống vĩnh viễn các ấn phẩm, tệp âm thanh, nhạc hoặc video, bạn được cấp Giấy phép có giới hạn, phi thương mại, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng để truy cập, thực hiện và sử dụng các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số chỉ cho mục đích giải trí và sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số đều được cấp phép phụ cho bạn và không được bán, bất chấp việc sử dụng các thuật ngữ “bán”, “mua”, “đặt hàng” hoặc “mua” trên Trang web hoặc trong các Điều khoản này. Tất cả các quyền và tiêu đề, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sử dụng thương mại hoặc khuyến mại, trong các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số có sẵn để xem trước hoặc mua trên Trang web được bảo lưu bởi các bên đã cấp phép Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số để bán bởi Trang web. Bạn không được phép sao chép (trừ khi có ghi chú khác ở đây), xuất bản, truyền, phân phối, hiển thị, phát sóng, tái phát sóng, xuất bản, biểu diễn, cho thuê hoặc cho mượn, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, thiết kế đối chiếu, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động mua bán nào hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số nào, hoặc bất kỳ phần mềm liên quan nào được sử dụng liên quan đến việc phân phối các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số (“Phần mềm phương tiện kỹ thuật số”). Sao chép hoặc phân phối trái phép các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số vi phạm luật hiện hành. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành áp dụng cho việc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà bạn có thể được cấp giấy phép thông qua việc sử dụng Trang web. Các trang web sẽ không cung cấp bản sao miễn phí của các tệp Mua phương tiện kỹ thuật số để khôi phục các tệp mà bạn có thể bị mất do hỏng thiết bị lưu trữ cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở ổ cứng, máy tính cá nhân, thiết bị di động và thiết bị di động trình phát media. Bạn nên tạo bản sao dự phòng của Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số để sử dụng trong trường hợp mất mát như vậy. Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số từ Trang web có thể chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ hoặc một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác và có thể không khả dụng ở các vị trí địa lý khác. Bạn đồng ý không mua hoặc cố gắng thực hiện Mua phương tiện kỹ thuật số từ các Trang web từ bên ngoài (các) lãnh thổ địa lý mà chúng được cung cấp. Các trang web có thể sử dụng công nghệ để xác minh sự tuân thủ của bạn. Bạn đồng ý tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Hoa Kỳ và các luật hiện hành khác không được chuyển, bằng cách truyền điện tử hoặc bằng cách khác, bất kỳ nội dung hoặc phần mềm nào, bao gồm nhưng không giới hạn Phần mềm Phương tiện Kỹ thuật số chịu các hạn chế theo điểm đến quốc gia đó hoặc người bị cấm theo luật đó. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG ĐÂY, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ BỘ MÁY TÍNH, BURNER, THIẾT BỊ DI ĐỘNG HOẶC THIẾT BỊ CỔNG NÀO SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC MUA PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ HOẶC BẤT KỲ CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ HOẶC THIẾT BỊ CỔNG NÀO SẼ PHÙ HỢP VỚI CÁC TRANG WEB TRÊN TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ. NÓ LÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN ĐẢM BẢO RẰNG (CÁC) HỆ THỐNG GHI VÀ PHÁT LẠI VÀ THIẾT BỊ CỦA BẠN SẼ CHỨC NĂNG CHÍNH XÁC VỚI CÁC MỨC MUA HÀNG CỦA PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ.

(b) Bất kỳ mục nào mà chúng tôi cung cấp để tải xuống hoặc sử dụng từ Trang web và / hoặc máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các Giao dịch mua phương tiện kỹ thuật số và Phần mềm phương tiện kỹ thuật số, (“Các mục có thể tải xuống”) là tác phẩm có bản quyền của DUX hoặc của nó người cấp phép hoặc nhà cung cấp. Việc bạn sử dụng các Mục có thể Tải xuống có thể được điều chỉnh bởi các Điều khoản bổ sung, có thể được bao gồm trong các Mục có thể Tải xuống (ngoài các quy định của phần 8 (a) ở trên). Vui lòng đọc kỹ bất kỳ Điều khoản bổ sung nào để xác định phạm vi đầy đủ của các điều kiện chi phối việc sử dụng các Mục có thể tải xuống đó. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC ĐĂNG NHẬP, SAO CHÉP HOẶC SỞ HỮU MỤC CÓ THỂ TẢI XUỐNG CHO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ GIỚI THIỆU HOẶC PHÂN PHỐI THÊM LÀ CẤM RẤT RÕ RÀNG, KHÔNG CÓ SỰ GIỚI THIỆU HOẶC PHÂN PHỐI NỮA NÀO ĐƯỢC PHÉP THUỘC RÕ RÀNG ĐƯỢC PHÉP THUỘC CHO PHÉP. Lưu ý rằng nếu bạn cài đặt một số ứng dụng nhất định có thể có sẵn qua Trang web, bạn đồng ý tải phần mềm xuống máy tính của mình và chấp nhận các Điều khoản này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào liên quan đến ứng dụng đó.

9. Khuyến mãi

Các trang web có thể chứa hoặc cung cấp các chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các chương trình khuyến mãi khác, có thể được điều chỉnh bởi một bộ quy tắc riêng mô tả các chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mại và có thể có các yêu cầu về tính đủ điều kiện, chẳng hạn như hạn chế về độ tuổi hoặc khu vực địa lý nhất định. Bạn có trách nhiệm đọc các quy tắc đó để xác định xem liệu việc tham gia, đăng ký hoặc đăng ký của bạn có hợp lệ hay không và xác định các yêu cầu của nhà tài trợ đối với bạn liên quan đến rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mại hiện hành.

10. Nội dung và liên kết của bên thứ ba

(a) Có thể có các liên kết từ Trang web, hoặc thông tin liên lạc bạn nhận được từ Trang web, đến các trang web của bên thứ ba hoặc Trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát, duy trì hoặc xác nhận. Việc truy cập các trang web của bên thứ ba đó yêu cầu bạn rời khỏi Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó và bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung, chính sách, lỗi, khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ, hành động và / hoặc bất kỳ thiệt hại, mất mát, thất bại hoặc vấn đề nào gây ra, liên quan đến hoặc phát sinh từ các bên thứ ba đó hoặc trang web của họ. SỰ CỐ GẮNG VÀ KINH DOANH CỦA BẠN VỚI NGƯỜI KHÁC TÌM HIỂU HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, BẢO ĐẢM VÀ ĐẠI DIỆN NÀO BẠN LIÊN KẾT VỚI BẤT CỨ GIẢI PHÁP NÀO CŨNG ĐƯỢC BUỔI TIỆC. DUX CHO BẠN XEM LẠI TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH, QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH, BAO GỒM CÁC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA MỖI VÀ BẤT KỲ TRANG WEB BÊN THỨ BA MÀ BẠN TRUY CẬP. DUX TỪ CHỐI BẤT CỨ GÌ CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ BẤT KỲ CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ HỎI ĐỂ TRUY CẬP VÀ CÓ THỂ TÁI TẠO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA LÀ RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN.

(b) Quảng cáo, Dịch vụ và Ưu đãi của Bên Thứ ba. Tương tác của bạn với các tổ chức và / hoặc cá nhân quảng cáo trên Trang web hoặc được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm cả thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ giữa bạn và các tổ chức và / hoặc cá nhân đó. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng DUX không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc đối với nội dung của bất kỳ ưu đãi, phiếu giảm giá, quảng cáo, gạ gẫm hoặc tài liệu khác do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp trên Trang web. Nếu có tranh chấp giữa những người tham gia trên Trang web hoặc giữa bất kỳ người dùng Trang web nào và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn hiểu và đồng ý rằng DUX không có nghĩa vụ phải tham gia. Vui lòng sử dụng ý thức chung khi tương tác với những người dùng khác của Trang web hoặc bên thứ ba, những người cung cấp quảng cáo hoặc tài liệu khác được đăng trên Trang web. Hãy cẩn thận để xác minh tính hợp pháp của bất kỳ đề nghị hoặc giao dịch được đề xuất nào. Hãy cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản ngân hàng của bạn hoặc cung cấp séc hoặc lệnh chuyển tiền của thủ quỹ.

11. Chính sách liên kết

DUX cấp cho bạn quyền có thể thu hồi để liên kết đến các Trang web; Tuy nhiên, với điều kiện là trang web của bạn hoặc bất kỳ trang web nào của bên thứ ba liên kết đến các Trang web: (a) không được tạo khung hoặc tạo trình duyệt hoặc môi trường biên xung quanh bất kỳ nội dung nào trên Trang web hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của Trang web ; (b) không được ngụ ý rằng DUX hoặc các Trang web đang xác nhận hoặc tài trợ cho nó hoặc các sản phẩm của nó, trừ khi DUX đã đồng ý trước bằng văn bản; (c) không được trình bày thông tin sai lệch về, hoặc chê bai, làm hoen ố, hoặc theo quan điểm riêng của DUX, gây hại cho DUX hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó; (d) không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu DUX nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ DUX; (e) không được chứa nội dung có thể bị hiểu là khó chịu, xúc phạm hoặc gây tranh cãi hoặc có thể bị phản đối (theo ý kiến ​​riêng của DUX); và (f) phải được sở hữu và kiểm soát bởi bạn hoặc cá nhân hoặc tổ chức đặt liên kết hoặc cho phép bạn kích hoạt liên kết đó theo các Điều khoản này. Bằng cách liên kết với các Trang, bạn đồng ý rằng bạn làm và sẽ tiếp tục tuân thủ các yêu cầu liên kết ở trên. Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược trong các Điều khoản này, DUX có quyền cấm liên kết với Trang web vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, ngay cả khi liên kết tuân thủ các yêu cầu được mô tả ở trên.

12. Di động

(a) Tính năng Di động. Các trang web có thể cung cấp các tính năng và dịch vụ có sẵn cho bạn thông qua điện thoại di động của bạn. Các tính năng và dịch vụ này có thể, nhưng không giới hạn, khả năng tải nội dung lên Trang web, nhận tin nhắn từ Trang web, tải ứng dụng xuống điện thoại di động của bạn hoặc truy cập các tính năng của Trang web (gọi chung là “Tính năng dành cho thiết bị di động”). Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể tính phí nhắn tin chuẩn, dữ liệu và các khoản phí khác để tham gia các Tính năng dành cho thiết bị di động. Phí và lệ phí sẽ xuất hiện trên hóa đơn di động của bạn hoặc được khấu trừ vào số dư trả trước của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể cấm hoặc hạn chế một số Tính năng di động nhất định và một số Tính năng di động nhất định có thể không tương thích với nhà cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị di động của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn nếu bạn có câu hỏi về những vấn đề này.

(b) Điều khoản của Tính năng Di động. Bạn đồng ý rằng Các Tính năng Di động mà bạn đã đăng ký có thể gửi thông tin liên lạc đến thiết bị di động của bạn. Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Tính năng dành cho thiết bị di động. Nếu bạn đã đăng ký Tính năng di động, bạn đồng ý thông báo cho DUX về bất kỳ thay đổi nào đối với số điện thoại di động của bạn và cập nhật tài khoản của bạn trên Trang web để phản ánh thay đổi này.

13. Khiếu nại Bản quyền

(a) DMCA. DUX tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng cũng như khách truy cập của chúng tôi làm như vậy. Bạn không được sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 (“DMCA”) (văn bản tại http://www.copyright.gov), DUX có một đại lý được chỉ định để nhận các thông báo về vi phạm bản quyền và chúng tôi làm theo thông báo và gỡ bỏ các thủ tục của DMCA. Chúng tôi có chính sách chấm dứt tài khoản của những người dùng (theo quyết định hợp lý của chúng tôi) là những người tái vi phạm.

(b) Thủ tục. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền của DUX ‘thông tin sau theo yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm pháp lý vi phạm bản quyền trực tuyến của DMCA, 17 U.S.C. § 512. Xin lưu ý rằng để có hiệu lực, Thông báo phải bao gồm TẤT CẢ những điều sau:

(a) chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm;
(b) xác định tác phẩm bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
(c) xác định tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;
(d) thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại;
(e) tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
(f) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Khi nhận được thông báo tuân thủ DMCA, DUX sẽ hành động để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị phát hiện là vi phạm hoặc bị phát hiện là đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ hành động để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tham chiếu hoặc liên kết nào đến tài liệu hoặc hoạt động bị phát hiện là vi phạm.

Thường rất khó xác định xem quyền sở hữu trí tuệ của bạn có bị vi phạm hay không. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi xóa bất kỳ tài liệu vi phạm nào. Nếu tranh chấp nảy sinh về chủ sở hữu chính xác của các quyền được đề cập, chúng tôi có quyền xóa nội dung của bạn cùng với nội dung của người bị cáo buộc vi phạm trong khi chờ giải quyết vấn đề.

(c) LƯU Ý QUAN TRỌNG: THÔNG TIN CHÍNH XÁC ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỘC QUYỀN ĐỂ THÔNG BÁO CHO DUX RẰNG TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ LẠM PHÁT. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHÁC, NHƯ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÁC CÂU HỎI VÀ YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM HOẶC CÂU HỎI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ, SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI QUA QUY TRÌNH NÀY.

14. Bảo đảm của bạn

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có quyền hợp pháp và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này trong khu vực tài phán của bạn nơi bạn cư trú và tuân thủ các Điều khoản này; (ii) tất cả thông tin bạn cung cấp cho DUX là trung thực, chính xác, đầy đủ và cập nhật; và (iii) bạn nắm giữ và sẽ tiếp tục giữ mọi quyền cần thiết để tham gia và thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm lấy và duy trì tất cả modem, thiết bị viễn thông, phần cứng máy tính, thiết bị không dây và các thiết bị khác cần thiết để truy cập và sử dụng Trang web và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản phí liên quan đến những trang đó.

15. Tuyên bố từ chối bảo đảm

(a) CÁC TRANG WEB, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC TÀI LIỆU, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, “CÓ SN” VÀ “CÓ TẤT CẢ CÁC NGUYÊN TỐ”. ĐỐI VỚI MỨC ĐẦY ĐỦ CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT, DUX VÀ PHỤ HUYNH, CÁC THÀNH VIÊN PHỤ CẤP HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA HỌ VÀ MỖI NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG, ĐẠI LÝ, NGUỒN VỐN VÀ CÁC NHÀ THẦU (ĐẠI DIỆN TẬP THỂ, CÁC BÊN “DUX HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN KẾT THÚC CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CŨNG ĐƯỢC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, NHƯ ĐẾN: (A) CÁC TRANG WEB; (B) CÁC TÀI LIỆU TRÊN HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC TRANG WEB; (C) CÁC MỤC CÓ THỂ TẢI XUỐNG; (D) NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG; (E) CÁC CHỨC NĂNG CÓ THỂ TRUY CẬP TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB; (F) BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC HƯỚNG DẪN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC THAM KHẢO TẠI CÁC TRANG WEB; VÀ / HOẶC (G) BẢO MẬT LIÊN KẾT VỚI VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC TỪ DUX HOẶC QUA CÁC TRANG WEB. BỔ SUNG, CÁC BÊN DUX SAU ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG LẠM PHÁT, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG LẠM PHÁT, CẠNH TRANH VÀ HẤP THỤ HỆ THỐNG VI-RÚT.

(b) CÁC BÊN DUX KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB HOẶC CÁC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓ SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA; NHỮNG SAI LẦM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA; HOẶC RẰNG CÁC TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO CÁC TRANG CÓ SN ĐƯỢC KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÀNH PHẦN CÓ HẠI NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, VIRUSES HOẶC PHẦN MỀM KHÁC. CÁC BÊN DUX KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO RẰNG THÔNG TIN (BAO GỒM BẤT KỲ HƯỚNG DẪN NÀO) TRÊN CÁC TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN, ĐÚNG, TIỆN LỢI, HỮU ÍCH, KỊP THỜI, ĐÁNG TIN CẬY HOẶC KHÁC. CÁC BÊN DUX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA BẠN LÀ HỢP PHÁP TRONG BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ LUẬT NÀO CỤ THỂ NÀO VÀ CÁC BÊN DUX TỪ CHỐI ĐẶC BIỆT CÁC BẢO ĐẢM NÀY. MỘT SỐ GIỚI HẠN ĐIỀU KHOẢN HOẶC KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HOẶC CÁC BẢO ĐẢM KHÁC VÌ ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO LUẬT PHÁP LUẬT NGOÀI TRỜI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

(c) BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN LÀ HỢP PHÁP TRONG MỌI ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ KHI BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB.

16. Tuyên bố từ chối trách nhiệm / Giới hạn trách nhiệm

(a) GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. THEO THÔNG TƯ KHÔNG CÓ THÔNG TƯ NÀO, CÁC BÊN DUX SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐÚNG, KINH TẾ, BẤT KỲ, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ HOẶC CHỈ SỐ LIÊN QUAN ĐẾN (i) CÁC TRANG WEB; (ii) TÀI LIỆU; (iii) CÁC MỤC CÓ THỂ TẢI XUỐNG; (iv) NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG; (v) VIỆC BẠN SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ TÍNH NĂNG SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA CÁC TRANG WEB; (vi) BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO BẤT KỲ KẾT NỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRA CỦA CÁC BÊN DUX HOẶC QUYỀN THI HÀNH ÁN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB; (vii) BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO LIÊN KẾT VỚI BẢN QUYỀN HOẶC CÁC CHỦ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC; (viii) BẤT KỲ LỖI HOẶC SỨ MỆNH KỸ THUẬT NÀO TRONG TRANG WEB ; HOẶC (ix) BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÁY TÍNH, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM MÁY TÍNH CỦA NGƯỜI DÙNG, THIẾT BỊ KHÔNG DÂY, ĐIỆN THOẠI CELLULAR, MODEM HOẶC THIẾT BỊ HOẶC CÔNG NGHỆ KHÁC, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI TỪ BẤT KỲ KHUNG AN NINH HOẶC TỪ BẤT KỲ KHUNG, VIRAM nào , LỖI, SỰ CỐ GẮNG, HẠN CHẾ, HẠN CHẾ, TRÌ HOÃN TRONG VẬN HÀNH HOẶC TRUYỀN TẢI, DÒNG MÁY TÍNH HOẶC MẠNG HỎI HOẶC BẤT KỲ KỸ THUẬT HOẶC CHỨC NĂNG NÀO KHÁC, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI MẤT LỢI NHUẬN, MẤT HÀNG, MẤT DỮ LIỆU, LƯU TRỮ CÔNG VIỆC HOẶC MÁY TÍNH HỎI HOẶC CHỨC NĂNG, NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ SỬ DỤNG HOẶC NGAY LÚC NẾU CÁC BÊN DUX ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC CÓ THỂ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY, DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TIÊU CỰC, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC NGHIÊM CẤM (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN) NGUYÊN NHÂN, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, DO SỰ TIÊU CỰC, HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA, VIỄN THÔNG THẤT BẠI, HOẶC THÓI QUEN HOẶC PHÁ HOẠI CÁC TRANG WEB). TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÁC BÊN DUX SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI ĐỐI VỚI MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG HẠI, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CHẾT HOẶC THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BÊN DUX SẼ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG VƯỢT QUA: (1) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC MUA SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA ĐIỂM; HOẶC (2) MỘT TRĂM ĐÔ LA HOA KỲ ($ 100,00 USD), MÀ BAO GIỜ LÀ TUYỆT VỜI.

CÁC GIỚI HẠN BẮT ĐẦU CŨNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM KHÁC NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRONG KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB, CŨNG NHƯ BẰNG LÝ DO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC QUẢNG CÁO NÀO NHẬN ĐƯỢC VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG KHÔNG ĐỦ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO VỀ MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIỚI HẠN NÀO. VÌ MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH ĐƯỢC GỢI Ý TRONG BAO LÂU, HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ, CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA BẠN. NẾU BẠN BẤT NGỜ VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ NGỪNG TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU.

(b) CHỜ ĐỢI CÁC YÊU CẦU KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU. BẰNG CÁCH TRUY CẬP CÁC TRANG WEB, BẠN HIỂU RẰNG BẠN CÓ THỂ CHỜ ĐỢI CÁC QUYỀN TÔN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU THAM KHẢO TẠI LÚC NÀY KHÔNG CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TRỪ SÂU VÀ PHÙ HỢP VỚI SỰ CHỜ ĐÓ, BẠN CẢM NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU VÀ RÕ RÀNG RÀNG BUỘC ĐÂY MỤC 1542 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA CALIFORNIA VÀ BẤT KỲ LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO CUNG CẤP NHƯ SAU: “ĐIỀU KHOẢN CHUNG KHÔNG BỔ SUNG CÁC YÊU CẦU MÀ NGƯỜI TÍN DỤNG KHÔNG BIẾT HOẶC TẠM NGỪNG TỒN TẠI CỦA NGÀI HOẶC YÊU THÍCH CỦA NGÀI THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT MÀ NẾU CẬU BIẾT HAY CÔ ẤY PHẢI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬT CHẤT CỦA MÌNH HOẶC SỰ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀI VỚI NỢ. ”

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ (nếu được DUX yêu cầu), bồi thường và giữ vô hại cho các Bên của DUX khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, điều tra, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, dàn xếp và chi phí, bao gồm phí luật sư, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) Nội dung của Người dùng; (b) việc bạn sử dụng Trang web hoặc các hoạt động liên quan đến Trang web và / hoặc việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào khác bằng (các) tài khoản người dùng của bạn; (c) sự vi phạm của bạn hoặc vi phạm dự kiến ​​đối với các Điều khoản này; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, mã, quy chế, pháp lệnh hoặc mệnh lệnh nào của bất kỳ cơ quan chính phủ và bán chính phủ nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các cơ quan quản lý, hành chính và lập pháp; (e) thông tin hoặc tài liệu được truyền qua máy tính của bạn hoặc thiết bị khác được sử dụng để truy cập Trang web, ngay cả khi không phải do bạn gửi, vi phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, trang phục thương mại, bằng sáng chế, công khai, quyền riêng tư hoặc khác quyền của bất kỳ người nào hoặc nói xấu bất kỳ người nào; (f) bất kỳ trình bày sai lệch nào do bạn thực hiện; hoặc (g) các Bên DUX sử dụng thông tin của bạn. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu của các Bên DUX để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các Bên của DUX vẫn có độc quyền giải quyết, thỏa hiệp và thanh toán bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, kiện tụng, hành động hoặc nguyên nhân của hành động chống lại họ ở đây theo các điều khoản và quy định của Phần này. Các Bên của DUX có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhân viên được ủy quyền hợp pháp của các Bên của DUX.

18. Chấm dứt và sửa đổi

(a) Chấm dứt. DUX bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu DUX cho rằng hành vi của bạn không tuân thủ các Điều khoản này. Chúng tôi cũng có thể chặn quyền truy cập của bạn vào các Trang web của chúng tôi trong trường hợp bạn (a) vi phạm các Điều khoản này, (b) chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc (c) chúng tôi tin rằng hành động của bạn có thể gây ra mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn, người dùng của chúng tôi hoặc chúng tôi. DUX cũng có quyền điều tra các vi phạm nghi ngờ đối với các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ e-mail nào bạn gửi đến Sites hoặc DUX. Bất kỳ vi phạm nào, hoặc vi phạm tiềm ẩn, các Điều khoản này có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật.

(b) Các sửa đổi. DUX bảo lưu độc quyền sửa đổi, thu hồi, đình chỉ hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào, bất kỳ Tài liệu nào có sẵn trên Trang web, không giới hạn, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm cả việc ngừng tất cả các hoạt động liên quan với Sites, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng DUX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.

(c) Điều gì xảy ra khi chấm dứt hợp đồng? Khi bạn chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các Trang web hoặc theo yêu cầu từ DUX, tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn đồng ý rằng bạn sẽ: (a) ngay lập tức ngừng sử dụng các Trang web, bao gồm cả các liên kết đến các Trang web; và (b) hủy tất cả Tài liệu thu được từ Trang web và tất cả tài liệu liên quan. Các phần sau sẽ vẫn còn hiệu lực khi chấm dứt các Điều khoản này: 1, 3, 4, 7, 8, 10 và 13-22.

19. Vị trí của các trang web

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến DUX phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . DUX kiểm soát và vận hành Trang web từ các văn phòng đặt tại Hoa Kỳ và không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên Trang web là thích hợp để sử dụng hoặc truy cập ở các địa điểm khác. Bất kỳ ai sử dụng hoặc truy cập Trang web từ các địa điểm khác đều làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và địa phương về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, nếu và trong phạm vi luật địa phương đó được áp dụng. Chúng tôi có quyền giới hạn tính khả dụng của các Trang web và / hoặc việc cung cấp bất kỳ nội dung, chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào khác được mô tả hoặc có sẵn trên đó cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi và để giới hạn số lượng của bất kỳ nội dung, chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào khác mà chúng tôi cung cấp.

20. Luật điều chỉnh, Trọng tài và Không có Hành động Tập thể

(a) LUẬT ĐIỀU CHỈNH. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ VIỆC GIẢI THÍCH CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CALIFORNIA, MÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT VÀ CỤ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO CÁC HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG QUỐC TẾ HÀNG HOÁ, NẾU CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁCH KHÁC.

(b) SẮP XẾP. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU, THỎA THUẬN, TRANH CHẤP HOẶC TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN DUX NÀO VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI LÝ, PHỤ HUYNH, LIÊN QUAN, CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN VÀ / HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN , VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP, HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG SẮP XẾP CUỐI CÙNG VÀ Ràng buộc, MÀ PHẢI ĐƯỢC THAM KHẢO TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI CÓ YÊU CẦU HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH VI NÀO. VÌ CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN BỞI THƯƠNG MẠI LÃI SUẤT LIÊN BANG DUX, ĐẠO LUẬT LIÊN BANG (“FAA”) CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TÍNH KHẢ NĂNG TRẢ LỜI CỦA TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP. TUY NHIÊN, LUẬT LIÊN BANG ÁP DỤNG HOẶC NHÀ NƯỚC CŨNG CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO. SẮP XẾP SẼ TẬN NƠI Ở LOS ANGELES, CALIFORNIA. VIỆC SẮP XẾP SẼ ĐƯỢC HIỆP HỘI SẮP XẾP MỸ (“AAA”) ĐIỀU CHỈNH THEO TIÊU ĐỀ 9 CỦA BỘ LUẬT HOA KỲ (ĐẠO LUẬT SẮP XẾP HOA KỲ) THEO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA AAA, THEO ĐIỀU KHOẢN SỐ 9 CỦA BỘ LUẬT HOA KỲ (ĐẠO LUẬT SẮP XẾP HOA KỲ) THEO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA AAA, THEO TIẾN ĐỘ BỔ SUNG VÀ TIẾN HÀNH BỔ SUNG Như đã trình bày ở đó, NẾU CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ CÁC THỦ TỤC BỔ SUNG, THỦ TỤC BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG). BẠN VÀ CHÚNG TÔI TỰ NGUYỆN VÀ BIẾT CHỜ BẤT KỲ QUYỀN NÀO BẠN HOẶC CHÚNG TÔI PHẢI DÙNG THỬ TRONG THỨ NĂM.

(c) KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG LỚP. BẤT CỨ BẠN NÀO CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC PHÉP THAM GIA HOẶC HỢP NHẤT CÁC YÊU CẦU TRONG VIỆC SẮP XẾP HOẶC CHỐNG LẠI NGƯỜI DÙNG / NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÁC HOẶC BẤT KỲ KHIẾU NẠI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO LÀ ĐẠI DIỆN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA LỚP HOẶC TRONG MỘT LUẬT SƯ RIÊNG TƯ NĂNG LỰC CHUNG.

21. Cập nhật Điều khoản

DUX bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thêm vào các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản bổ sung nào theo thời gian. (“Điều khoản cập nhật”). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các Điều khoản được cập nhật bằng cách đăng chúng lên các Trang web để chúng có thể truy cập được thông qua liên kết trên trang chủ của các Trang web và việc bạn sử dụng các Trang web sau khi chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật (hoặc hấp dẫn trong hành vi khác mà chúng tôi có thể chỉ định một cách hợp lý) cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản cập nhật. Do đó, bạn nên xem lại các Điều khoản này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào theo thời gian và trước khi sử dụng Trang web. Các Điều khoản Cập nhật sẽ có hiệu lực khi có thông báo hợp lý sau khi đăng, hoặc ngày muộn hơn có thể được nêu trong Điều khoản Cập nhật.

22. Những việc khác

Việc DUX không thực hiện liên quan đến việc bạn hoặc những người khác vi phạm các Điều khoản này không cấu thành sự từ bỏ và sẽ không hạn chế quyền của DUX đối với vi phạm đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. DUX không từ bỏ bất kỳ Điều khoản nào trong số này sẽ có bất kỳ hiệu lực hoặc hiệu lực nào trừ khi được lập thành văn bản và được ký bởi nhân viên có thẩm quyền hợp pháp của DUX. Quá trình ứng xử giữa các bên cũng như thông lệ thương mại sẽ không hành động để sửa đổi các Điều khoản này. DUX có thể chuyển nhượng các quyền và nhiệm vụ của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chỉ định các Điều khoản này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DUX. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là không thể thực thi khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Tiêu đề Mục chỉ được chèn vào để thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ không được hiểu chống lại DUX do bạn đã soạn thảo chúng.

icon Zalo
icon Messenger
Gọi điện
Messenger
Chat Zalo
Chuyên mục