Chính Sách Bảo Mật

 

Chính sách bảo mật này bao gồm việc thu thập và sử dụng thông tin cho trang web này và bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào liên kết đến nó, cũng như thông tin chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua mạng xã hội hoặc các trang web khác và dịch vụ trực tuyến (thuộc sở hữu của DUX Việt Nam). Trang web này được quản lý và điều hành bởi UX Việt Nam (“UX” hoặc “chúng tôi” hoặc “UX Việt Nam”).

Về DUX

Là một website thuộc sở hữu của UX Việt Nam, DUX.vn là nơi giới thiệu các sản phẩm được sản xuất trực tiếp bởi DUX, ngoài ra nó còn là một nơi kết nối giúp khách hàng lựa chọn được tất cả các sản phẩm có nhu cầu sử dụng trong việc decor lại không gian sống của mình.

DUX chịu trách nhiệm trực tiếp với khách hàng về các sản phẩm của chúng tôi sản xuất và phân phối. Để biết thêm về những nhóm hàng mà chúng tôi cung cấp, vui lòng truy cập vào: dux.vn

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đặt mua sản phẩm, đăng ký nhận khuyến mãi hoặc nhấn vào dữ liệu theo dõi chúng tôi (trực tiếp hoặc thông qua một công ty khác, chẳng hạn như đại lý bán hàng cho DUX); đăng ký nhận bản tin gia email; tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi; tham gia các cuộc khảo sát; hoặc gửi những trao đổi trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi. Trong quá trình đặt hàng, đăng ký theo dõi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên hệ và thông tin nhân khẩu học nhất định về bạn như tên, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ email,… Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác và thêm nó vào thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn chọn đặt hàng trực tuyến trên trang web này, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để thực hiện yêu cầu đặt hàng của mình.

Thông tin được thu thập tự động: Giống như hầu hết các trang web khác, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin và dữ liệu thông qua việc sử dụng các tệp log, “cookie” hoặc công nghệ theo dõi và lưu trữ thông tin khác. Những công nghệ này cho phép chúng tôi theo dõi hành vi sử dụng và biên soạn thông tin sử dụng trang web sẽ cho phép cải thiện nội dung và quảng cáo nhắm mục tiêu. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) của bạn, tên công ty liên quan, nếu có, loại trình duyệt, nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dữ liệu ngày tháng, thông tin địa lý chung, trang giới thiệu và trang thoát.

Các trang web của chúng tôi kết hợp các công nghệ theo dõi được quản lý bởi Google, Facebook và Twitter, tất cả đều có chính sách bảo mật riêng. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của họ và chọn không tham gia theo dõi, vui lòng truy cập các tài nguyên sau:

Cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin

DUX có thể sử dụng và tiết lộ thông tin liên hệ của bạn vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Để cung cấp, duy trì, cá nhân hóa, tối ưu hóa và cải thiện trang web, bao gồm nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng trang web, hoặc để ghi nhớ bạn khi bạn rời đi và quay lại trang web;
  • Để cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý bất kỳ giao dịch nào bạn yêu cầu hoặc xác thực bạn là khách hàng;
  • Để cung cấp quảng cáo, bao gồm quảng cáo dựa trên sở thích trên các trang web của chúng tôi và các trang web và ứng dụng khác;
  • Để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm, bao gồm các sản phẩm trang trí nội thất, khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho bạn;
  • Để cung cấp cho bạn các bản tin điện tử mà bạn đã yêu cầu;
  • Để gửi cho bạn các thông báo về việc DUX đã hoàn thành yêu cầu từ bạn;
  • Để liên hệ với bạn và cố gắng tiếp thị giúp bạn hiểu hơn về DUX;

Đôi khi, DUX cũng có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các tổ chức khác, chẳng hạn như các nhà cung cấp những sản phẩm decor có uy tín nhất giúp họ tiếp thị cho bạn những sản phẩm đúng nhu cầu của bạn. Nếu bạn không muốn nhận những ưu đãi như vậy, vui lòng tham khảo phần “Liên hệ” bên dưới.

Chúng tôi ký hợp đồng với các công ty bên thứ ba mà chúng tôi đã tham gia để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ khách hàng, đăng ký, thực hiện đăng ký, nhà ở, trang trí gian hàng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nghiên cứu, phân tích thống kê, phát triển ứng dụng, xóa danh sách , gửi thư bưu điện, triển khai email và fax, và các dịch vụ thông tin khác. Các công ty hoặc cá nhân này có thể được cung cấp quyền truy cập thông tin về bạn, nhưng chỉ khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ. Các công ty này được yêu cầu duy trì tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn của thông tin đó.

Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi luật pháp yêu cầu tiết lộ hoặc mong muốn cho phép chúng tôi thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn hoặc để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào. Trong trường hợp chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một pháp nhân bên thứ ba hoặc trong trường hợp không chắc chắn là chúng tôi phá sản, mất khả năng thanh toán, tổ chức lại, tiếp nhận hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ, chúng tôi có quyền, trong bất kỳ trường hợp nào trong số này, chuyển giao hoặc chuyển nhượng thông tin mà chúng tôi đã thu thập như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác.

Quảng cáo dựa trên sở thích, nhu cầu

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie, tín hiệu đến từ truy cập web hoặc các công nghệ khác để thu thập thông tin từ trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về những lần bạn truy cập vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang web này và các trang web khác về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Họ cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này và để biết lựa chọn của bạn về việc không sử dụng thông tin này bởi các công ty này, vui lòng truy cập Google Adswords (https://ads.google.com) và Facebook Ads (https://www.facebook.com/business/ads) là 2 nền tảng mà chúng tôi thường xuyên sử dụng.

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể bao gồm chức năng “Không theo dõi”. Các hoạt động thu thập và tiết lộ thông tin cũng như các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ tiếp tục hoạt động như được mô tả trong chính sách bảo mật này, cho dù có nhận được tín hiệu Không theo dõi hay không.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập tự động với hồ sơ kinh doanh của chúng tôi, thông tin từ bên thứ ba hoặc thông tin được thu thập từ trình duyệt hoặc thiết bị khác để cá nhân hóa giao tiếp của chúng tôi với bạn và cung cấp quảng cáo tốt hơn.

Với trẻ em

Trang web này không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi và không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ tin rằng trang web này đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi , vui lòng liên hệ với [email protected]

Lưu trữ, truyền dữ liệu và bảo mật

Chúng tôi có thể lưu trữ các chi tiết cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn miễn là chúng tôi có nhu cầu kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin này ở Việt Nam hoặc chúng tôi có thể chuyển nó đến bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin đó đến và lưu trữ thông tin đó tại Việt Nam. Luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia mà dữ liệu cá nhân được chuyển đến có thể cung cấp hoặc không cung cấp mức độ bảo vệ tương đương với luật pháp tại quốc gia của bạn. Bất kỳ nơi nào chúng tôi giữ dữ liệu, chúng tôi sẽ áp dụng các điều khoản của chính sách bảo mật này và bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào. Chúng tôi duy trì một số quy trình nhất định để bảo vệ tính bí mật, an ninh và tính toàn vẹn của thông tin bạn gửi cho chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập được trong khi chúng tôi kiểm soát. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc lưu trữ và truyền đạt thông tin đó cũng được bảo mật hoàn toàn. Ngoài ra, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển cho bên thứ ba theo chính sách bảo mật này sẽ được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai hoặc mất mát có chủ ý hoặc vô tình.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này cũng như các hoạt động thu thập và quản lý dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi có quyền cập nhật các thay đổi đối với chính sách bảo mật này và các thông lệ của chúng tôi trong việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo tại trang web này và cho biết ở đầu tuyên bố này khi nó được cập nhật gần đây nhất.

Tương tác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến thông tin mà chính sách bảo mật này áp dụng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới [email protected]

Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ DUX hoặc muốn chọn không tham gia các chương trình khuyến mãi qua email trong tương lai từ DUX, vui lòng gửi email tới [email protected] Xin lưu ý rằng tất cả các email quảng cáo mà bạn nhận được từ DUX sẽ bao gồm một tùy chọn để chọn không nhận các liên lạc qua email trong tương lai.

icon Zalo
icon Messenger
Gọi điện
Messenger
Chat Zalo
Chuyên mục